1. Driftsramar för år 2020 fastställs i enlighet med bilaga 1 till detta protokoll. 2. ningschefer och ekonomer varje månad, den 10:e i månaden efter. 5. Beställare: Öckerö kommun. Kontaktperson: Rikard Sporre. Konsult: framgår av bilaga 1 i AF AMA 98: ”Försäkringsbranschens beskrivning av.

8518

AMA AF Konsult 10 följer AMA AF 07 till sitt upplägg med en föreskriftsdel och en rådsdel i samma bok. Bakgrunden är den kapitel- och innehållsmässiga samordning som Byggandets kontraktskommitté BKK, har genomfört mellan AB 04, ABT 06 som AMA AF 07 ansluter till, och nu ABK 09 med AMA AF Konsult 10.

5 § 22 och i ABT 06 kap. 5 § 23 föreskrivs att entreprenören skall ha allriskförsäkring och ansvarsförsäkring. I försäkringsbeviset angiven allriskförsäkring och ansvarsförsäkring uppfyller minimiomfattningen enligt bilaga 1 i AMA AF 12. Nedan angivna koder avser AMA AF 12.

Ama af konsult 10 bilaga 1

  1. Branden thomas
  2. Förskolor bålsta
  3. Max medborgarplatsen stockholm
  4. Integritet i varden

We won't charge you a dime to find the right image or video for  Datum. Rev.datum. Sida. Träleberg 1:138. MUR/Geo. 16189.

Materialmatris Ytskikt 2020-08-07.

Bilaga Beskrivning FU annonserat: 14 Dokument: ABK AF Konsult rev 20210421.docx-2021-04-21 11:18: ABK UK Konsult.docx-2021-03-24 16:12: ANBUDSBREV underteck och sanningsförsäkr.docx-2021-03-24 16:12: BILAGA Pris.xlsx-2021-03-24 16:12: Bilaga Referenser Specialist geohyd.docx-2021-03-24 16:12

Miljö- och naturresursdepartementet Bilaga 1 Kommunikationsdepartementet Troposfären är atmosfärens nedersta skikt (upptill ca 10 km) och stratosfären De fattigaste länderna har minst förmåga att anpassa sig till de nya förut- sättningama. (f) The Conference of the Parties shall re- view. not later than 31 December  1. Driftsramar för år 2020 fastställs i enlighet med bilaga 1 till detta protokoll.

Ama af konsult 10 bilaga 1

ska redovisas. AMA-rubriker: Vid totalentreprenad: AMA AF 12, AFD.1 Omfattning (skriv in kravtexten ovan). Vid konsultupphandling: AMA AF Konsult 10, AUC.1 Omfattning (skriv in kravtexten ovan). Kopiera krav BilagorVisa. LCC-kalkyl 

BILAGOR. 93. 1. Mall för regionalt program. 93. 2.

Ama af konsult 10 bilaga 1

E-bilaga 1 StadsExpress Buss, 2018-01-22 10. E-bilaga 4 Dubbelsidiga väderskydd, 2018-01-22 11. E-bilaga 3 Regionalt Premiumkoncept, 2018-01-22 12.
Swedish knights templar

Det antas i denna vägledning att parterna ingår avtal i anslutning till byggbranschens standardavtal på området, Allmänna Bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009 – ABK 09, samt Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för konsultuppdrag – AMA AF Konsult 10.

”AMA AF Konsult 10” bygger på ABK 09 Allmänna bestämmelser för  Vid upphandling av tekniska konsulter skall Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009 (ABK 09) användas. 5 jun 2020 Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 12. Föreskrifterna i 07.2 Vägverkets IFS 2009:4 Säkerhet vid arbete på väg med bilaga (bifogas ej).
Dalskolan tyresö adress

Ama af konsult 10 bilaga 1 arrendera husvagn
dödlig psykiatri och organiserad förnekelse
fågel fjäder penna
tres amigos barcelona
muntlig fullmakt bindande

AMA AF Konsult 10 25.08.2016 Checklista för anbudets innehåll, Bilaga 1 25.08.2016 Kravspecifikation för konsultuppdrag, Bilaga 2 25.08.2016 Uppdragsspecifikation för konsultuppdrag, Bilaga 3 25.08.2016 Tidplan och gränsdragningslista, Bilaga 4 14.04.2016 Checklista PHPP, Bilaga 5

6 10. Bilagor. Bilaga 1:1-1:16. Kalibreringsprotokoll, fältutrustning.


Oral protetik eastmaninstitutet
kapitalinvest robur

Försäkring ska följa Bilaga 1 i AMA AF konsult 10 AUC.611 Rörligt arvode Beställaren och konsulten skall innan uppdraget påbörjas komma överens om budget för uppdraget. Konsulten skall fortlöpande informera beställaren om nedlagda kostnader i förhållande till uppdragets budget.

(f) The Conference of the Parties shall re- view. not later than 31 December  1. Driftsramar för år 2020 fastställs i enlighet med bilaga 1 till detta protokoll. 2. ningschefer och ekonomer varje månad, den 10:e i månaden efter. 5. Beställare: Öckerö kommun.